X-Frame-Options: SAMEORIGIN Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie

Urząd Miejski w Andrychowie realizuje projekt pn. Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie.

Przedmiotem projektu jest wykonanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych i adaptacyjnych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie, na potrzeby poprawy warunków korzystania z obiektu oraz rozbudowy siedziby Nowin Andrychowskich i Twojego Radia Andrychów w piwnicy budynku.

Projekt jest realizowany dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 / Oś 6 Dziedzictwo regionalne / Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana między Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Andrychów w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z zawartą umową:
– całkowita wartość projektu: 1.360.242,65 zł
– dofinansowanie: 608.238,50 zł, w tym współfinansowanie UE: 574.447,47 zł, budżet państwa: 33.791,03 zł
– termin realizacji: 29/12/2017 r.

Cele i planowane efekty projektu
1. Poprawa efektywności energetycznej i stanu technicznego budynku.
2. Wzrost ilości powierzchni przeznaczonej na kulturę.
3. Poprawa warunków korzystania z obiektu przez pracowników i odwiedzających (m.in. czytelników, słuchaczy).
4. Umożliwienie rozwoju potencjału i oferty radia i prasy lokalnej poprzez rozbudowę i modernizację siedziby i wyposażenia ww. mediów.

Po realizacji projektu nastąpi zatrzymanie postępującej degradacji atrakcyjnego, zabytkowego budynku, uzyskane zostanie niższe zużycie energii oraz obniżenie kosztów utrzymania obiektu, poprawa stanu mikroklimatu w obiekcie, w szczególności w piwnicy i na poddaszu, zatrzymanie postępującej wilgoci w piwnicy.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie powierzchni budynku związanej z kulturą oraz rozszerzenie, wzbogacenie dotychczasowej oferty i funkcji biblioteki. Realizowane działania przyczynią się do zwiększenia dostępu do zasobów kultury, zwiększenia potencjału oferty programowej biblioteki. Poprzez rozbudowę i modernizację siedziby oraz wyposażenia zlokalizowanych w budynku mediów lokalnych pojawi się możliwość emitowania w audycjach radiowych powieści ze zbioru biblioteki, co zwiększy dostępność oferty dla osób niewidomych i słabo widzących oraz na podniesienie jej atrakcyjności. Projekt pozwoli również na zwiększenie udziału mieszkańców w tworzeniu i korzystaniu z kultury poprzez ich udział w audycjach radiowych, wywiady i sprawozdania
z różnorodnych uroczystości. Zmodernizowane radio i prasa są również szansą na szersze popularyzowanie dorobku twórców lokalnych, na dotarcie ich twórczości do szerszego grona odbiorców.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij