X-Frame-Options: SAMEORIGIN Konkurs na wykonanie ulotki profilaktycznej pn. „Uzależnienie ogranicza TWOJĄ wolność” | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Konkurs na wykonanie ulotki profilaktycznej pn. „Uzależnienie ogranicza TWOJĄ wolność”

Regulamin gminnego konkursu na wykonanie ulotki profilaktycznej pn. „Uzależnienie ogranicza TWOJĄ wolność”
1. Organizator:
Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie, ul. Metalowców 10, 34-120 Andrychów
2. Patronat:
Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak
3. Cele konkursu:
W ramach działań związanych z profilaktyką uzależnień na terenie Gminy Andrychów konkurs ma na celu:
1. Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji.
2. Edukację w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego spędzania wolnego czasu.
3. Uświadamianie dzieciom i młodzieży zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z komputera, Internetu i cyberprzemocy.
4. Stworzenie oryginalnych projektów ulotki profilaktycznej.

Ulotka profilaktyczna powinna ukazywać pozytywne i/lub negatywne strony korzystania z nowoczesnych massmediów.

4. Uczestnicy:

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Andrychów (od IV klasy szkoły podstawowej).
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
– Uczniowie szkół podstawowych – klasy IV -VI
– Uczniowie szkół gimnazjalnych – klasy I – III

5. Warunki udziału:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opracowanie i przygotowanie ulotki profilaktycznej związanej z uzależnieniem od komputera i Internetu oraz cyberprzemocą.
2. Ulotka może być wykonana dowolną techniką (plastyczną, grafiką komputerową).
3. Ulotka musi zawierać własne hasło promujące, treść merytoryczną oraz graficzną.
4. Projekt ulotki powinien być wykonany w formacie A4 (jednostronnie), składającym się na 2 lub 3 części.
5. Prace nadesłane na konkurs muszą mieć dołączoną kartę zgłoszenia – załącznik nr 1.
6. Prace zniszczone lub zrolowane nie będą oceniane.
7. Prace nie mogą być oprawione.
8. Prace muszą być w wersji papierowej, dodatkowo prace wykonane grafiką komputerowa prosimy oprócz wersji papierowej dostarczyć również na nośniku CD.
9. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
10. Autorem pracy nie może być zespół osób. Każda praca musi być wykonana samodzielnie. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
11. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
12. W pracach nie mogą być używane nazwy własne żadnych gier, firm itp., które mogą stanowić reklamę danych produktów.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.

6. Termin nadsyłania prac:

Parce wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać do dnia 15 listopada 2016r. na adres: Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie, ul. Metalowców 10, 34-120 Andrychów, I piętro – p. 2-08

7. Ocena prac:

Komisja Konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody, wyróżnienia.
Kryteriami oceny prac będą:
• zgodność doboru tematu pracy z celami konkursu,
• przekaz profilaktyczny,
• oryginalność,
• dobór środków i technik plastycznych, grafiki komputerowej
• hasło
• walory artystyczne

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

8. Nagrody:

1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
2. Komisja Konkursowa zadecyduje czy nagrodzone prace zostaną opublikowane.
3. Opiekunowie nagrodzonych laureatów, otrzymają odpowiednie zaświadczenie.

9. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród laureatom:

Szkoły zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu. Informacja dodatkowo zostanie zamieszczona na stronie Organizatora.
Wręczenie nagród laureatom – grudzień 2016 roku.
Uwagi: Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w regulaminie.
10. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.owr.andrychow.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo nieograniczonego publikowania i reprodukowania prac bez wypłacania honorariów autorskich. Na organizatora przechodzą autorskie prawa na wszystkich polach eksploatacji do prac zgłoszonych do konkursu. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora. Każdy biorący udział w konkursie, nadsyłając pracę konkursową, wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzania danych osobowych w celach publikacji listy laureatów oraz podania autorstwa pracy konkursowej – ustawa o Ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2016 poz. 922). Jednocześnie uczestnik konkursu oświadcza, że zgoda dotyczy również fotografowania podczas wręczania nagród i publikacji tych zdjęć.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z przyczyn niezależnych.
4. Prace nieopisane i bez karty zgłoszenia oraz niezgodne z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie.
5. Nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego wręczenia przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych edycjach konkursu.
6. Każdy biorący udział w konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie:  33 875 24 29, 33 875 47 05 w godz. od 8:00 -15:00

plakat-ok

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij