X-Frame-Options: SAMEORIGIN Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2018 rok | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2018 rok

I n f o r m a c j a o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2018 rok

1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t. j.) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego.
3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójto-wi
tj. 30 maja 2019r. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przed-stawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
4. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
5. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie powyżej 20.000 mieszkańców co najmniej 50 osób.
6. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos
w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej
50 podpisów osób udzielających poparcia.
Zgłoszenia należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 16 (pok. 5).
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 29 maja 2019r.

Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Andrychowie w zakładce „Raport o stanie gminy” oraz na stronie internetowej w/w Urzędu. Informacja zostaje także ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty,
tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Informacja dla mieszkańców

Wzór zgłoszenia wraz z listą z podpisami

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij