X-Frame-Options: SAMEORIGIN I-szy przetarg ustny ograniczony do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż działek położonych w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Andrychów. | Archiwalna strona Gminy Andrychów

I-szy przetarg ustny ograniczony do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż działek położonych w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Andrychów.

Burmistrz Andrychowa ogłasza I-szy przetarg ustny ograniczony do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż działek położonych w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Andrychów.

Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. godz. 10-ta Andrychów, Rynek 15, II piętro – sala konferencyjna (budynek Urzędu Miejskiego).

Uzasadnienie wyboru rodzaju przetargów:
W związku z uzyskanym przez Gminę dofinansowaniem projektu pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie” w przetargu mogą brać udział wyłącznie podmioty spełniające kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Opis nieruchomości:
W/w nieruchomość zlokalizowana jest w strefie aktywności gospodarczej miasta Andrychowa oraz w obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Andrychów, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny Spółka z o.o., któremu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości. Działki stanowią jeden kompleks o kształcie zbliżonym do prostokąta położone w rejonie ulic: Biała Droga, Przemysłowa i Strefowa. W ewidencji gruntów i budynków działki sklasyfikowane jako RIVa i dr. Obecnie na tym terenie realizowana jest inwestycja pn „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie”. Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę prace obejmują m.in. makroniwelację terenu, budowę murów oporowych i dróg wewnętrznych oraz rozbudowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Po zakończeniu inwestycji w/w teren będzie miał bezpośredni dostęp do sieci uzbrojenia (woda, gaz, energetyka, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa). Dojazd do działek odbywał się będzie wewnętrznymi drogami dojazdowymi – obecnie w budowie. Zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z dokumentacją projektową zgodnie z którą realizowana jest w/w inwestycja oraz dokonać oględzin przedmiotowej nieruchomości (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu).
Działka nr 6907/4 nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obciążeń, natomiast działka nr 6906/4, na której posadowione są dwie stopy fundamentowe słupa linii wysokiego napięcia, obciążona jest służebnością przesyłu na czas nieoznaczony ustanowioną na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Kraków (szczegółowy opis służebności opisany jest w Dziale III księgi wieczystej KR1W/00070496/4).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2006r. (z późn.zm.) w/w działki znajdują się w terenie ozn. symbolem: A5.2/3.1.P2/TIG,P3,P4,P5,ZP1 – „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej przemysłu ciężkiego”.
Przeznaczenie dopuszczone w granicach terenu: „tereny infrastruktury technicznej gazownictwa”, „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i usług przemysłowych”, „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług materialnych”, „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług magazynowo-składowych”, „tereny zieleni urządzonej”. Dokładne informacje dotyczące przeznaczenia dla tego terenu można uzyskać bezpośrednio w tut. Urzędzie, Rynek 15, pok. 115 – Wydział Architektury i Urbanistyki.

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij