X-Frame-Options: SAMEORIGIN I-szy przetarg na sprzedaż działki położonej w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Andrychów | Archiwalna strona Gminy Andrychów

I-szy przetarg na sprzedaż działki położonej w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Andrychów

Burmistrz Andrychowa ogłasza I-szy przetarg ustny ograniczony do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż działki położonej w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Andrychów.

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza

(netto)*

Wysokość wadium

Pojemność

urządzenia retencyjnego

Data i miejsce

przetargu

6899/2

0,3969 ha

KR1W/00070496/4

475.000,00 zł

50.000,00 zł

11,00 m3

27 września 2019 r. godz. 10, budynek Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, II piętro – sala konferencyjna

* do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny 23% podatek VAT – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie wyboru rodzaju przetargu:
W związku z uzyskanym przez Gminę dofinansowaniem projektu pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie” w przetargu mogą brać udział wyłącznie podmioty spełniające kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Opis nieruchomości:
W/w nieruchomość zlokalizowana jest w strefie aktywności gospodarczej miasta Andrychowa oraz w obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Andrychów, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny Spółka z o.o., któremu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości. Działka kształtem zbliżona do prostokąta, położona w rejonie ulic: Biała Droga, Przemysłowa i Strefowa.
W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako RIVa. Obecnie na zbywanym terenie nadal realizowana jest przez Gminę inwestycja pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie”.
Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę prace obejmują m.in. makroniwelację terenu, budowę murów oporowych i dróg wewnętrznych oraz rozbudowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Po zakończeniu inwestycji w/w teren będzie miał bezpośredni dostęp do sieci uzbrojenia (woda, gaz, energetyka, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa). Dojazd do działki odbywał się będzie wewnętrznymi drogami dojazdowymi – obecnie w budowie.
Zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z dokumentacją projektową zgodnie z którą realizowana jest w/w inwestycja oraz dokonać oględzin przedmiotowej nieruchomości (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu).
Działka nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obciążeń.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2006r. (z późn.zm.) w/w działka znajduje się w terenie ozn. symbolem: A5.2/3.1.P2/TIG,P3,P4,P5,ZP1 – „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej przemysłu ciężkiego”. Przeznaczenie dopuszczone w granicach terenu: „tereny infrastruktury technicznej gazownictwa”, „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i usług przemysłowych”, „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług materialnych”, „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług magazynowo-składowych”, „tereny zieleni urządzonej”. Dokładne informacje dotyczące przeznaczenia dla tego terenu można uzyskać bezpośrednio w tut. Urzędzie, Rynek 15, pok. 115 – Wydział Architektury i Urbanistyki.

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij