X-Frame-Options: SAMEORIGIN Dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa dla rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa dla rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy

Burmistrz Andrychowa informuje, że rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)              o dotację na inwestycję w nawadnianie gospodarstw.

Dotacje te realizowane są w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” poddziałania „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020.

Wnioski można składać m.in. osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio we właściwym oddziale regionalnym Agencji (lub za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR), w terminie do 20 lipca 2020 r..

Wsparciem mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające, powiększające obszar nawadniania i jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników oraz zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi aż do 100 tys. zł, gdzie refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni od 1 ha do 300 ha, który zarabia na produkcji zwierzęcej lub roślinnej i jest obecny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Szczegółowe informacje i dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy są dostępne pod następującym linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html

Małopolski Oddział Regionalny ARiMR właściwy miejscowo dla Gminy Andrychów ma swoją siedzibę w Krakowie, przy ul. Promienistych 1, natomiast biuro powiatowe Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR  znajduje się na ul. Mickiewicza 36, 34-100 Wadowice.

Centrala, oddziały regionalne oraz biura powiatowe ARiMR pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30. Pytania można zadawać dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii 800 38 00 84 lub 22 595 06 11.

Wyjaśniam, że działania wspierające ARiRM  na rzecz nawodnień rolniczych realizuje również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, poprzez szkolenia doradców rolniczych wyznaczonych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego z zakresu przygotowania merytorycznej i formalnej dokumentacji wodno-prawnej wymaganej przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę urządzeń do nawadniania gospodarstw rolnych.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij