X-Frame-Options: SAMEORIGIN Budżet gminy na 2015 rok uchwalony jednogłośnie | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Budżet gminy na 2015 rok uchwalony jednogłośnie

Głosowanie nad budżetem gminy Andrychów na rok 2015 było głównym punktem obrad czwartej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek 29 stycznia w Miejskim Domu Kultury.
Przed oficjalnym rozpoczęciem sesji zebrani w MDK uczcili pamięć ofiar Auschwitz. Po przyjęciu protokołów z poprzedniej sesji, sprawozdanie z działalności złożył burmistrz Andrychowa. Tomasz Żak mówił m.in. o podpisaniu dotacji w Urzędzie Marszałkowskim na remont domu kultury w Zagórniku, wyborach nowego prezesa ZKG. Burmistrz wspomniał także o rozstrzygniętych przetargach na inwestycje i rozpoczętym remoncie ul. Metalowców. W sprawozdaniu była mowa o zbliżającym się spotkaniu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie (sprawa dotyczy upłynnienia ruchu wzdłuż DK nr 52), rozstrzygnięciu ofert na zamówienia publiczne, akcji promowania odblasków prowadzonych przez Straż Miejską (w akcje włączył się andrychowskie firmy, a także Twoje Radio Andrychów). Włodarz w swoim wystąpieniu podziękował także organizatorom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za przeprowadzoną akcję. W styczniu Tomasz Żak powołał specjalne zespoły zadaniowe (składające się z pracowników poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego), które mają pomóc przy zagospodarowaniu pałacu Bobrowskich i strefy ekonomicznej. Burmistrz zapowiedział również, że w najbliższym czasie ma się spotkać ze Starostą Powiatowym, by omówić zadania na drogach powiatowych.
Lucyna Bizoń złożyła interpelację w kwestii podjęcia działań związanych z poprawą zasięgu sieci telefonii komórkowej w Sułkowicach-Bolęcinie. Radna zwróciła uwagę, że mieszkańcy tego sołectwa, kiedy mijają kościół parafialny, nie mogą już korzystać z telefonu. Podobne problemy trapią Targanice i Rzyki. Władysław Żydek apelował do władz gminy o zadbanie o porządek i czystość na ulicach miasta.
Najważniejszym punktem obrad było głosowanie nad budżetem gminy na 2015 rok. Projekt przedstawiła Dorota Żywioł z andrychowskiego magistratu. Urzędnicy ustalili łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na ponad 117 mln 524 tys. złotych (w tym: dochody bieżące ponad 112 mln zł i dochody majątkowe – ponad 5 mln złotych). Łączną kwotę wydatków oszacowano na ponad 120 mln złotych (wydatki bieżące – prawie 104,7 mln złotych, wydatki majątkowe – 15,6 mln zł.). Planowany deficyt na zakończenie roku to nieco ponad 2 mln 933tys. zł. Przychody do gminnej kasy z tytułu kredytów i pożyczek oszacowano na 8 mln 818 tys. zł , a rozchody w granicach 5 mln 885 tys. zł (spłata kredytów i pożyczek). Szeroko o projekcie budżetu piszemy w lutowych Nowinach Andrychowskich.
Głos w sprawie projektu budżetu zabrała Alicja Studniarz. Radna pytała o dotację na placówki kultury, a także o zabezpieczenie środków na strefę ekonomiczną i pałac Bobrowskich. Burmistrz wyjaśnił, że nie ma jeszcze ostatecznych decyzji zezwalających na utworzenie strefy i zakup zamku – więc plany finansowe dotyczące tych dwóch kwestii nie mogły być ujęte w projekcie budżetu gminy. Lucyna Bizoń apelowała o większe zaangażowanie powiatu w inwestycje na drogach, które pozostają w administracji tej jednostki.
Radni głosowali także nad innymi uchwałami. Jedna z nich dotyczyła stref płatnego parkowania samochodów na obszarze Andrychowa i ustalenia opłat za postój pojazdów. Za postój do 30 minut zapłacimy 1 zł, za godzinę – 1,50 zł. Radni ustalili także abonament za postój pojazdów w takich miejscach.
Podczas sesji przyjęto uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody lipy rosnącej w parku miejskim (nieopodal baru „Oaza”), która zagraża otoczeniu, zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, przyjęcia trzyletniego programu wspierania rodziny (2015-17), oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przyjęcia przez Gminę Andrychów powierzonego przez Powiat Wadowicki zadania (budowa chodnika przy ul. Kilińskiego) i udzielenia pomocy finansowej powiatowi, a także przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2015 rok.
W dyskusji radny Tadeusz Sarlej dopytywał o formalności związane z zakupem pałacu od spadkobierców Bobrowskich i o parking przy hali sportowej przy ul. 1 Maja.
Burmistrz zapowiedział, że gmina postara się zasypać dziury i utwardzić teren parkingu na wiosnę, a równocześnie zaznaczył, że problemem przy ewentualnym brukowaniu parkingu są rozwiązania techniczne (choćby kwestia odwodnienia).
Wiesław Mikołajek poinformował Radę o ukonstytuowaniu się klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości działających przy Radzie Miejskiej. Poprosił też, by w ramach obrad na następnej sesji dołączyć informację na temat rozmów burmistrza z dyrekcją GDDKiA odnośnie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.
Jeden z mieszkańców, Dariusz Kurek, pytał o toczące się postępowanie związane z przeprowadzeniem konkursu na dyrektora w Szkole Podstawowej nr 4. Andrzej Szafrański, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty, wyjaśnił, że w czerwcu odbył się konkurs na dyrektora szkoły, było trzech kandydatów. Konkurs odbył się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji – uznano go za nierozstrzygnięty, bo żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów. Wtedy burmistrz skorzystał z przysługującego mu prawa i powołał na stanowisko Dorotę Zawadę. GZO konsultował przypadek z wojewodą – postępowanie w tej sprawie wciąż się toczy, radni zdecydowali się poczekać na decyzje w tej kwestii. Władysław Żydek dopytywał o problemy dotyczące stawek i kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych.
Burmistrz powiedział, że w tej chwili są analizowane wszystkie koszty dotyczące systemu gospodarki komunalnej. Dylemat stanowi nowelizacja ustawy, której wytyczne były w zeszłym roku realizowane (ten temat poruszyliśmy w poprzednim numerze Nowin Andrychowskich). Stawki na pewno będą zmieniane.
Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij