X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na XXIX sesję Rady Miejskiej w Andrychowie | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Miejskiej w Andrychowie

Informujemy, że XXIX sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2016r. – Mat. Nr 83.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania nazwy ulicy drodze bocznej od ul. Bartosza Głowackiego w Andrychowie – Mat. Nr 81, poz. 1,
b) nadania nazwy ulicy drodze bocznej od ul. Bielskiej w Roczynach – Mat. Nr 81, poz. 2,
c) nadania nazwy ulicy drodze łączącej ul. Zarzeczną z ul. Graniczną w Roczynach – Mat. Nr 81, poz. 3,
d) nadania nazwy ulicy drodze łączącej ul. Topolową z ul. Graniczną Górną w Roczynach – Mat. Nr 81, poz. 4,
e) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017r. – Mat. Nr 81, poz. 5,
f) zmiany Uchwały Nr XLIII-395-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Andrychów na lata 2014-2020 – Mat. Nr 81, poz. 6,
g) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów na rok 2017 – Mat. Nr 81, poz. 7,
h) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Andrychów na lata 2017-2019 – Mat. Nr 81, poz. 8,
i) zmiany uchwały Nr IX-79-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Andrychów powierzonego przez Powiat Wadowicki zadania publicznego Powiatu Wadowickiego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1753K – ul. Włókniarzy w Andrychowie – projekt” – Mat. Nr 81a, poz. 1,
j) utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej Andrychów- Mat. Nr 81a, poz. 2,
k) powierzenia Gminie Kęty zadania publicznego – planowania, organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym na obszarze Gminy Andrychów – Mat. Nr 81b,
l) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Andrychowie na 2017 rok – Mat. Nr 82,
m) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – Mat. Nr 81c,
n) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016r. – Mat. Nr 81d, poz. 1,
o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2016-2024 – Mat. Nr 81d, poz. 2,
p) zmiany uchwały nr X-101-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego – Mat. Nr 81d, poz. 3,
r) zmiany uchwały nr XX-202-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2016 roku – Mat. Nr 81d, poz. 4,
s) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 – Mat. Nr 81d, poz. 5,
t) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2017-2024 – Mat. Nr 78′,
u) budżetu Gminy Andrychów na 2017 rok – Mat. Nr 77′.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XXIX sesję znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij